Univerzita pre moderné Slovensko Ivana Mikloša

Komunitné webové sídlo ponúkajúce virtuálne a verejné prednášky pre laických záujemcov o ekonomické dianie. Ojedinelý on-line projekt, ktorý Vás naučí rýchlo a ľahko o ekonomickom fungovaní sveta. Študentom sa môže stať každý.

Virtuálna výučba

UPMS je komunitné webové sídlo s možnosťou registrácie, videoblogom, katalógom virtuálnych prednášok, ktorých autorom a prednášajúcim je Ivan Mikloš. UPMS ďalej ponúka prepracovaný systém testov po prednáškach, diskusný priestor, konzultačnú miestnosť a širokú prezentačnú bázu.

Spôsob riešenia

Univerzita pre moderné Slovensko je webové sídlo realizované na redakčnom systéme Expression Engine. Administrované je v úzkom tíme amatérskych správcov (2 až 3 osoby). Sídlo je vysokooptimalizované pre vyhľadávacie stroje, ponúka rozšírené vyhľadávanie, vlastný videoportál, integráciu so sociálnymi sieťami a videoportálom YouTube. Systém sa prezentuje rozdielne pre osoby registrované a prihlásené, implementuje komentáre a diskusiu, funkcionalitu zdieľania obsahu a koncept samoorganizácie. Sídlo má silné črty orientácie na komunikáciu s členmi a udržiavanie živej a aktívnej komunity. Orientuje sa na prehľadnosť, čitateľnosť a atraktívnosť.

Technologické riešenie

Sídlo je postavené na redakčnom systéme so striktným oddelením formy a obsahu. Obsah je založený na konceptoch a je triedený do kategórií. Každá stránka, každá položka obsahu sídla je obohatená o metainformácie, ktoré zvyšujú jej hodnotu vzhľadom na vyhľadávanie, resp. interpretovateľnosť výsledkov. Obsahu je možné priradiť geolokačnú informáciu. Štruktúra je jednoducho hierarchická, výstavba stránky je modulárna a jednotlivé stránky disponujú vlastným rozložením podľa aktuálnej potreby. Jednotlivé stránky v štruktúre využívajú dynamické a konfigurovateľné adresy.

Na dynamické formuláre sa aplikujú prostriedky paradigmy AJAX. Súčasťou riešenia je aj viacpoužívateľský administratívny systém s históriou zmien a hierarchiou prístupu. Sídlo ponúka výstupné zostavy, export dát pre ďalšie spracovanie v mnohých formátoch, spomeňme aspoň HTML, XLS, XML, CSV a TSV. Vstupy od návštevníkov a študentov možno jednoducho a rýchlo filtrovať, zoraďovať. Sídlo publikuje svoj obsah vo veľkom počte RSS/Atom kanálov (každá sekcia má svoj vlastný). Z administratívnej časti možno priamo komunikovať s komunitou členov aj nečlenov.

IvanMiklos.sk

Realizované služby

Realizačný partner

Napísali o nás

Rád pracujem so šikovnými ľuďmi, ktorí patria k najlepším vo svojom obore.
Za developingom projektu Univerzita pre moderné Slovensko práve takíto stoja.
Oceňujem spoľahlivosť, serióznosť, flexibilitu a kreativitu zamestnancov spoločnosti Stradiware.
Aj vďaka nim je dnes UPMS jeden z najúspešnejších on-line projektov na Slovensku a ja sa z toho veľmi teším.
Ivan Mikloš, 23.7.2010

Výber z portfólia